การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการพัฒนา

ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต แอบปอน
ภูมิใจที่โรงงานของเรา มีระบบที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
โดยปัจจุบันโรงงานของเราได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงมาตรฐานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ในทุกขั้นตอนการผลิต

เรามีการตรวจสอบสินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้าน
นี้โดยตรง ด้วยเครื่องทดสอบคุณภาพที่ทันสมัย ทำให้สินค้าของ
บริษัทได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

0 ชิ้น